Advies en projecten

Kennis delen is één ding. Maar voor gemeenten en afvalinzamelaars die afvalvraagstukken hebben geven we ook een degelijk advies. Geen halfslachtige oplossingen, maar slimme maatregelen.

We bieden advies bij 3 soorten projecten:

  • Strategische projecten
  • Organisatorische projecten
  • Operationele projecten
  • Als je actie wilt nemen, zijn volledige en betrouwbare gegevens de basis.

De Ocelot aanpak

Strategische projecten

We adviseren regelmatig op het ministerie, bij gemeenten of afvalinzamelaars over langetermijnbeleid op afvalgebied. We kijken naar de toekomst en onderzoeken wat strategische en realistische mogelijkheden zijn.

Zo zijn we bezig geweest met strategisch beleid voor heel specifieke zaken als luier- of matrasrecycling. Maar we hebben ons bijvoorbeeld ook verdiept in de mogelijkeden van renescience en de vraag of het realistisch en rendabel is voor onze toekomst.

strategischeprojecten1
adviseren-organisatorische-projecten

Organisatorische projecten

Ons organisatorisch advies richt zich vooral op het optimaliseren van interne processen. Binnen een afdeling, de hele organisatie of specifieke bedrijfsbrede processen.

We bekijken hoe de samenwerking tussen en binnen afdelingen geoptimaliseerd kan worden en hoe systemen daarin een bijdrage kunnen leveren.  We adviseren over het sneller en slimmer maken van processen. Door dat samen te doen, leren mensen elkaar ook op een andere manier kennen. Zo ontstaat er nieuw begrip tussen wat afdelingen van elkaar nodig hebben om het werk succesvol te maken.

We adviseren ook over het maken van blauwdrukken voor werkwijzes. Zodat er bij de implementatie van nieuwe diensten echt duidelijk is wat er intern moet gebeuren om die dienst een succes te maken.

Oftewel: we zorgen dat iedereen weet wat er moet gebeuren. We leggen het uit en schrijven het op. Zodat het werkt als wij weer weg zijn.

Operationele projecten

We hebben flink wat operationele projecten afgerond. Daardoor weten we waar we aan moeten denken, wie er betrokken moeten worden en wat er op de markt is.

Heel praktisch gezien: als er bijvoorbeeld nieuwe ondergrondse containers geimplementeerd moeten worden, dan adviseren we over het hele project. We denken mee over de communicatie met de inwoners, kijken hoe het in de planning past en of het binnen het budget past. Maar we denken ook mee over het proces van aanbesteding, de aanschaf van nieuwe containers en de voorwaarden waaraan die moeten voldoen.

Omdat we dit vaak gedaan hebben kennen we de markt en leveranciers en zorgen we zo dat er geen vervelende verrassingen zijn.

operationeleprojecten1