Kennis delen en opleiden

We hebben al zo’n 20 jaar ervaring in de afvalwereld. We zijn bij veel gemeenten en afvalinzamelaars actief geweest. We zijn uitstekend op de hoogte van alle wet- en regelgeving. We weten wat werkt en vooral: waarom het werkt.

We geven inhoudelijke coaching over afval, inzamelmethodes, slimme werkwijzen en processen. We weten hoe het is in de praktijk, dus onze coaching en opleidingen zijn direct praktisch toe te passen.

 • Als je iets anders wilt bereiken, moet je iets anders doen.

Hoe wij werken

Kennis delen

We hebben de afgelopen 20 jaar een schat aan ervaring opgedaan. Zowel bij inzameldiensten, gemeenten, overkoepelende (belangen)organisaties en het Rijk. We hebben veel inhoudelijk werk al een keer zelf gedaan en daarom kunnen we praktisch begeleiden adviseren.

Onze kennis delen we graag. Hoe we dat doen?

 • Schrijven van beleidsstukken en het begeleiden van beleidsmedewerkers.
 • Begeleiden van projectleiders (voor bijvoorbeeld Diftar of omgekeerd inzamelen).
 • Meekijken met het optimaliseren van de afvalinzameling.
 • Voorbereiden op vragen tijdens gemeenteraadsvergaderingen en het maken (of geven) van presentaties voor raadscommissies.
 • Bespreken van manieren waarop het bestuur of een wethouder geïnformeerd kan worden over afvalgerelateerde projecten.

Omdat we op zoveel plekken en met zoveel partijen hebben gewerkt kunnen we alle betrokkenen aansturen en begeleiden.

kennisdelen2
kennisdelen2-2

Opleiden

Onze opleidingen zijn geen kant en klaar opgezette programma’s. Want het gebeurt nooit dat we een standaardpakket kunnen aanbieden. Bovendien werken we liever heel praktisch.

Daarom leiden we mensen alleen op op de werkvloer. We zitten ernaast en reiken ondertussen de dingen aan die nodig zijn om het volgende keer zelf te doen.

Ons bereik is breed: we kunnen binnen alle organisatielagen van gemeenten en afvalinzamelaars opleiden en coachen.

Workshops

Voor de praktische vragen is vaak geen lang opleidingstraject nodig, maar kunnen we snel, effectief en op originele manier kennis delen in onze workshops.

Workshops maken we vaak op maat naar aanleiding van vragen uit de organisatie, maar we kunnen ook workshops geven die we eerder organiseerden. Dit hebben we eerder bijvoorbeeld gedaan:

 • Een workshop om scherp te krijgen hoe diftartarieven bepaald moeten worden.
 • Workshop over de do’s en dont’s van omgekeerd inzamelen.
 • Workshop over communiceren met inwoners die afval inleveren bij afvalbrengstations.
 • Een workshop om draagvlak te creëren voor het invoeren van Diftar.
 • Voor RWS hebben we een handreiking gemaakt: praktische tips om tot een nieuw gemeentelijk afvalbeleid te komen. Download de handreiking hier.
kennisdelen2-3