De ideale afvalwereld

Onze ideale afvalwereld is er een met één afvalsysteem waarin gemeenten en afvalverwerkers slim samenwerken. Waarin gemeenten zonder zorgen voldoen aan de zorgplicht om hun omgeving schoon te houden.

Een wereld waarin afvalverwerken zo overzichtelijk wordt dat niemand er meer over na hoeft te denken. Waarin niemand elkaar tegenwerkt. Waar inwoners hun afval scheiden zonder dat de gemeente daar keer op keer hoeft te hameren.

Wij geloven heilig in de kracht van goed organiseren. Als we samen met gemeenten en afvalverwerkers de omgeving optimaliseren, ontstaat een slimme en solide afvalstroom die voor zichzelf werkt.

Daarin zijn we constant op zoek naar 1 duidelijke richtlijn met overzichtelijke berichtgeving. 

Eenvoudig. Duidelijk. Slim. Logisch.

Onze visie

De wereld van het afval is de afgelopen jaren flink veranderd. Waar we afval eerst wegwerkten, wordt het nu steeds meer onderdeel van de circulaire economie.

Daardoor is ons werk ook veranderd. En onze visie op het werk ook. Wat ons betreft is voor een goede circulaire economie altijd een wisselwerking nodig tussen alle verschillende betrokkenen. Er is een verdienmodel nodig. En daardoor is circulaire economie een veel breder onderwerp dan alleen afval of duurzaamheid.

Het succes van een circulaire economie is niet alleen de verantwoordelijkheid van een gemeenten. Of van een afvalinzamelaar. Of van een individuele consument. Het is een kwestie van het perfect combineren en ontwikkelen van technologische mogelijkheden en de gedachtensets van alle mensen die er mee in aanraking komen.

Over ons

 • Sharon van der Spek
  Sharon van der Spek
  “I love it when a plan comes together” Ik hanteer een informele, persoonlijke en daadkrachtige aanpak. In projecten hou ik het einddoel scherp voor ogen. Vaak kies ik daarbij voor creatieve invalshoeken en probeer ik via een bijzondere setting projectgroepleden enthousiast te maken om met een andere blik naar de opdracht te kijken. Ik ga graag persoonlijke gesprekken aan. Vakinhoudelijk ben ik zeer gedreven. In adviesfuncties presenteer ik verschillende mogelijkheden en geef ik advies over de te kiezen richting. Ik vind het leuk om presentaties te geven aan verschillende soorten publiek: van gemeentebesturen tot medewerkers van de buitendienst. Daarbij speel ik graag in op de informatiebehoefte en op de (on)uitgesproken reacties. Samengevat: ik ben sensitief op de persoon en resultaatgericht op het werk.
 • Jeffrey Weijers
  Jeffrey Weijers

  Mijn werkwijze in een paar woorden:
  Feitelijk observeren. Opnemen en analyseren. Bedenken en dan handelen. Informeel.

  Ik streef naar een gedegen en blijvend resultaat door met oog voor het geheel invulling te geven aan de details.

  Met geduld leg ik teamleden uit hoe nieuwe processen werken en hoe de werkzaamheden die daarbij horen verricht kunnen worden. Ik ben daarbij sturend zonder overheersend te zijn. Ik zal mijn mening niet opleggen, maar me altijd inzetten om samen met de ander naar het eindresultaat toe te werken

  Mijn karakter is introvert en ik ben analytisch, precies, kritisch, volhardend en heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben een bouwer, op zoek naar methoden om het werk makkelijker, sneller en efficiënter te maken.

  Als leidinggevende of projectleider motiveer ik medewerkers en geef ik ze de mogelijkheid om met evenveel plezier en enthousiasme hun werk te doen als ik dat zelf doe.

  Projecten vind ik geslaagd en afgerond wanneer het team het gevoel heeft dat het geboekte resultaat iets is wat zij zelf bereikt hebben.